Nhận vận chuyển chở hàng hoá từ Vũng Tàu đi Đà Lạt, Lâm Đồng và ngược lại. Đi theo quốc lộ 20, 51.

Hình thức vận chuyển: Nguyên Xe / Nguyên chuyến hoặc ghép hàng / ghép xe.

Nhận vận chuyển với giá thành rẻ cả 2 chiều từ Đà Lạt, Lâm Đồng về Vũng Tàu.

Các loại xe: Xe tải từ 1 Tấn tới 20 Tấn, xe tải cẩu, xe tải nâng phía sau.

Nhận Gửi Hàng Từ Vũng Tàu đi Đà Lạt, Lâm Đồng và ngược lại.